Business Proces Manažment - Zveľaďujeme firmy

- Máte business nápad, ale nemáte kapacity ho realizovať?

- Chcete dostať svoju spoločnosť na vyššiu úroveň?

- Chcete expandovať na nové trhy?

- Dostali ste sa s Vašou spoločnosťou do problémov?

- Chcete sa oslobodiť od Vašich povinností vo firme, ale mať ju stále plne pod kontrolou?

- Nedokážete nájsť správnych ľudí na voľné pozície vo vašej firme?

 

Ak je odpoved aspoň na jednu otázku áno, EMDS, s.r.o. má pre Vás riešenie. 

 

Je jedno v akom stave sa nachádza Vaša spoločnosť a aké ciele chcete dosiahnuť, naši experti

dokážu pomôcť v každej situácii od založenia firmy až po krízový manažment. 

 

Náš cieľ = Prosperita Vašej firmy

 

Hlavné oblasti:

 

1. Start-up manažment

2. Manažment expanzie

3. Zlepšovanie firemných procesov

4. Krízový manažment

5. Externé riadenie firmy

6. Virtual staffing®  

7. Obchodný systém